Er is veel per toeval ontdekt

Dit is een tijdelijke tekst voor een toekomstig artikel over toeval en hoe dat een rol speelt in ons dagelijks bestaan.

Men spreekt van toeval als een gebeurtenis plaatsvindt waarvoor geen doeloorzaak te vinden is. Toeval is een vorm van het ruimere begrip 'onbepaalde oorzaak', waaronder wordt verstaan iedere gebeurtenis die onbedoeld, ongericht of ongestructureerd het plaatsvinden van een andere gebeurtenis bepaalt.

Het woord 'toeval' wordt door taalkundigen beschouwd als afkomstig van het Latijnse 'accidens'. En dat wordt vaak vertaalt als 'ongeluk', iets dat je zeker niet wilt dat gebeurd. Kijk maar naar het Engelse 'accident'.
Er gebeuren zoveel vervelende ongelukken dat we 'accidens' alleen nog maar voor iets negatiefs kunnen gebruiken.

Het woord stamt af van 'accido' (of 'ad cado') wat zich laat vertalen tot 'voorvallen', 'bevallen' en natuurlijk toe-val. Zomaar, zonder dat je het verwacht valt iets naar je toe. En toeval wil je toch niet uitsluiten?

Er is veel per toeval ontdekt. Vaak ook hele mooie dingen.
Onze maatschappij wil steeds meer controle op processen en gedrag. Daarmee probeert ze 'accidenten' uit te sluiten. Maar afsluiten van toeval, dat gaat niet lukken.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Serendipiteit

Ballen in de lucht houden

Multinational heeft een stapje teruggezet. Dat is positiever dan het klinkt. In de rat-race van sneller, witter en efficiënter kun je niet altijd voorop lopen.

Knappende zeepbellen

Een grote internationale firma heeft De Uitbeelder gevraagd een workshop voor 70 mensen te organiseren.

Informatie en contact

U dient uw naam in te vullen

U dient uw bedrijfsnaam in te vullen.

Invalid Input

U dient uw e-mailadres in te vullen.

U dient een bericht in te vullen

Ongeldige invoer

Dit is een website van

De Uitbeelder
Mahlersingel 4
3438 XA Nieuwegein
Nederland

0031 (0)6 307 259 52


Anderen bekeken ook:
DeUitbeelder.nl

Het kan altijd anders